Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2020 – 2021

Sursa: Ministerul Educatiei

RAPORT: State of Fashion 2022-An uneven recovery and new frontiers

Sursa: www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion

Baza de date cu ofertele producatilor din industrie ce pot produce materia prima si echipamente de protectie medicala

Centralizarea unei baze de date cu ofertele producatilor din industrie ce au capacitatea de a produce materia prima si echipamente de protectie medicala. FEPAIUS centralizeaza o baza de date cu ofertele producatilor din industrie ce pot produce materia p

Impactul negativ in contextul epidemiei de COVID-19 si propuneri de masuri/solutii ale industriei de textile, confectii, pielarie si incaltaminte

Ghid pentru elaborarea unei politici publice privind calificarea și ocuparea în domeniul textil

Ghidul de politici publice aferent Politicii publică alternativă privind calificarea și ocuparea în domeniul textil propune un model de analiză a contextului care a influențat procesul politicilor cu impact asupra industriei textile, pentru a surprinde na

Politica publica alternativa privind calificarea si ocuparea in domeniul textil

Sectorul textil a fost și rămâne în continuare un sector important al economiei românești formând și angajând un număr important de persoane. Ușorul declin de la an la an al acestei industrii impune o analiza a situației actuale împreună cu o serie de rec

POLITICA PUBLICA ALTERNATIVA PRIVIND CALIFICAREA ȘI OCUPAREA ÎN DOMENIUL TEXTIL: REZUMAT

Documentul este un rezumat al propunerii de politică publică alternativă privind calificarea și ocuparea în sectorul textil, care cuprinde scopul și obiectivele acestei politici, instrumentele de intervenție propuse și evaluarea impactului implementării.

European Skills Council

Consiliul european al competentelor THCC are ca obiectiv ameliorarea nivelului de educatie, competentelor si ocuparii in industria textila.

Industria textilă și de confecții – sector industrial de tradiție în Regiunea Centru

Industria textilă are o tradiție multiseculară în Regiunea Centru ce începe cu apariția și dezvoltarea primelor manufacturi textile din Transilvania la mijlocul secolului XVIII. A urmat o perioadă de dezvoltare progresivă a industriei textile, numărul d

Standardele de pregătire profesională - nivel 4

Standadele de pregătire profesională valabile din anul 2016 (Anexa nr. 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016)

Standarde de pregătire profesională - nivel 3

Standarde valabile începand cu anul 2016 (Anexe nr. 2 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016)

Planurile de invatamant nivel liceal si profesional

Planurile de invatamant, in vigoare pentru anul scolar 2019-2020, pentru calificarile profesionale din domeniul de pregatire „Industrie textilă și pielărie”

Referinte legislative

Legislatie conexa proiectului

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Legislatie europeana si nationala