PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020

AXA PRIORITARA:

Administratie publica si sistem judiciar eficiente

COMPONENTA 1:

CP/2-2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici alternative

TITLUL PROIECTULUI

Imbunatatiri privind calificarea si ocuparea in domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanti din sector

PARTENERI PROIECT

Lider de proiect:

ASOCIATIA " COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII - COMITEX "

Partener:

ASOCIATIA "ASTRICO NORD-EST" SAVINESTI

OBIECTIVE PROIECT

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitatii Comitex si Asociatiei „Astrico Nord-Est” de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare si ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea abilitatilor pentru formularea de propuneri de politici privind calificarea si ocuparea, cu accent pe sectorul textil, printr-un schimb de experienta
 2. Determinarea situatiei actuale legate de politica privind calificarea si ocuparea, cu accent pe sectorul textil, prin elaborarea unei analize diagnostic
 3. Stabilirea unor propuneri de imbunatatire a politicii privind calificarea si ocuparea, cu accent pe sectorul textil, cu ajutorul unui sistem informatic, a unui eveniment de diseminare/ consultare si a unui ghid de masuri

ACTIVITATI PROIECT

 • Activitatea 1. Management de proiect
  • Subactivitatea 1.1. Managementul implementarii proiectului
  • Subactivitatea 1.2. Organizarea unui eveniment de demarare proiect
 • Activitatea 2. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor grupului tinta din proiect in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 2.1. Organizarea unui schimb de experienta transnational
 • Activitatea 3. Colectarea de informatii si opinii in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 3.1. Realizarea unei analize diagnostic in ceea ce priveste reglementarile actuale in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 3.2. Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit sa colecteze opiniile la nivelul grupului tinta in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 3.3. Organizarea unui eveniment de diseminare/colectare de informatii si opinii in domeniul vizat de proiect
 • Activitatea 4. Promovarea politicii publice alternative in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 4.1. Elaborarea si publicarea unui ghid de masuri de ameliorare in domeniul vizat de proiect
  • Subactivitatea 4.2. Organizarea unui eveniment de diseminare rezultate obtinute in domeniul vizat de proiect

REZULTATE ASTEPTATE

Rezultate proiect

 • Rezultat proiect 1 – 1 schimb de experienta transnational in domeniul vizat de proiect organizat, 16 persoane participante
 • Rezultat proiect 2 – 1 analiza diagnostic in domeniul vizat de proiect realizata
 • Rezultat proiect 3 – 1 sistem informatic dezvoltat
 • Rezultat proiect 4 – 1 eveniment de diseminare/ colectare informatii si opinii organizat
 • Rezultatul de proiect 5 – 1 ghid de masuri alternative la politica publica in domeniul vizat de proiect elaborat, publicat si acceptat
 • Rezultat proiect 6 – 1 eveniment de diseminare rezultate organizat

Rezultate program

 • Rezultat program 10 - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern
 • Rezultatul de program 11 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate

GRUP TINTA

 • Reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale)
 • Reprezentanti ai partenerilor sociali
 • Personal din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie)

INDICATORI

ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern (valoare tinta = 2)

ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si îmbunatati capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern (valoare tinta = 2)

ONG-uri si parteneri sociali care au participat la dezvoltarea de instrumente de consolidare a dialogului social si civic (valoare tinta = 10)

PRINCIPII ORIZONTALE

 • Egalitate de sanse
 • Egalitate de gen
 • Nediscriminare
 • Accesibilitate persoane cu dizabilitati
 • Schimbari demografice
 • Dezvoltarea durabila
 • Poluatorul plateste
 • Protectia biodiversitatii
 • Utilizarea eficienta a resurselor
 • Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice
 • Rezilienta la dezastre

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului: 948.596,97 lei din care

Valoare nerambursabila din Fondul Social European: 780.735 lei

Valoare nerambursabila din bugetul national: 148.890,04 lei

Cofinantarea beneficiarului: 18.971,93 lei

Data inceperii proiectului: 26.10.2018

Data finalizarii proiectului: 25.02.2020

„Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020”

Cod SIPOCA: 287

Cod MySMIS: 112719