Principiile orizontale in contextul Programului Operational Capacitate Administrativa sunt interpretate prin prisma contributiilor directe si indirecte pentru promovarea unui comportament responsabil al beneficiarilor si pentru imbunatatirea gradului de constientizare cu privire la anumite concepte.

Egalitate de sanse:

Egalitate de gen:

„Egalitatea de gen”sta la baza unui sistem social stabil si sustenabil, definind acea situatie in care ierarhiile existente in societate sunt determinate de un proces competitiv in care toti membrii societatii au acces in mod egal. Deoarece, in realitate, apartenenta la grupurile sociale determinate de carcateristici precum genul poate genera situatii de inegalitate inerente, aceasta inegalitate trebuie combatuta, tocmai pentru a asigura o egalitate de sanse reala.

Nediscriminare:

„Nediscriminarea” sta la baza unui sistem social stabil si sustenabil definind acea situatie in care ierarhiile existente in societate sunt determinate de un proces competitiv in care toti membrii societatii au acces in mod egal. Deoarece, in realitate, apartenenta la grupurile sociale determinate de carcateristici precum originea etnica, apartenenta religioasa, orientarea sexuala poate genera situatii de inegalitate inerente, aceasta inegalitate trebuie combatuta, tocmai pentru a asigura o egalitate de sanse reala.

Accesare persoane cu dizabilitati:

„Accesare persoane cu dizabilitati” sta la baza unui sistem social stabil si sustenabil, definind acea situatie in care ierarhiile existente in societate sunt determinate de un proces competitiv in care toti membrii societatii au acces in mod egal. Deoarece, in realitate, apartenenta la grupurile sociale determinate de carcateristici precum existenta unei dizabilitati sau a unei boli ce poarta un stigmat social poate genera situatii de inegalitate inerente, aceasta inegalitate trebuie combatuta, tocmai pentru a asigura o egalitate de sanse reala.

Schimbari demografice:

Este necesar a se tine cont si de aspectele legate de schimbarile demografice, respectiv imbatranirea populatiei, rate scazute ale natalitatii, structuri familiale modificate, migratie. Se identifica asadar in ce masura domeniul vizat are implicatii asupra aspectelor anterior mentionate, orice bariera urmand a fi eliminata.

Dezvoltarea durabila:

Conceptele de dezvoltare durabila - Poluatorul plateste, Protectia biodiversitatii, Utilizarea eficienta a resurselor, Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, Rezilienta la dezastre presupun asigurarea unui nivel decent de trai pentru generatia actuala, fara a neglija nevoile generatiilor urmatoare.