17/09/2020

Comisia Europeană prin intermediul Agendei Digitale pentru Europa asociază competențele digitale cu o economie modernă procedând la stabilirea ca obiectiv de maximă importanță promovarea competențelor digitale.

La nivel european, economia internetului creează cinci locuri de muncă pentru fiecare 2 locuri de muncă „offline” pierdute, estimându-se că jumătate din creșterea productivităţii provine din investiţii în tehnologia informaţiei și comunicaţiilor.

România este încadrată la nivel european în grupul țărilor care vin din urmă (catching-up), alături de Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia și Lituania, poziționare care stabilește în linii generale contextul politicii de competitivitate pentru perioada următoare.

 Se pot identifica trei categorii principale de competențe digitale, care sunt utilizate în diferite modele pentru măsurarea sau dezvoltarea competențelor digitale. Aceste trei categorii se aplică diferitelor tipuri de abilități și utilizatori (Comisia Europeană, 2017):

-        Abilitățile digitale de bază care reprezintă,defapt, alfabetizarea digitală, atât pentru uzul personal, cât și la locul de muncă.

-      Abilitățile digitale care se referă la ocuparea forței de muncă care cuprind competențele de bază la care trebuie să se adauge cunoștințele necesare la locul de muncă, în principal utilizarea aplicațiilor TIC.

-        Competențele digitale pentru profesiile din domeniul TIC, care, pe lângă categoriile de mai sus, includ și cunoștințele specializate necesare în sectorul TIC, precum și o componentă inovatoare și capacitatea deadezvolta noi soluții, produse sau servicii digitale.

FEPAIUS dezvolta in prezent doua proiecte de  specializare/perfectionare gratuita pentru membri si societati partenere pentru dezvoltarea de competente digitale pentru IMM si pentru intreprinderi mari. Programul se va desfasura in localitatile de resedinta ale membrilor. Toate cheltuielile de organizare vor fi suportate din proiecte. Durata cursurilor este de 3-4 zile cursuri si minim o saptamana practica asistata la locul de munca.

Tematica programului este urmatoarea:

 Decrierea programului de instruire

1. Dezvoltare de competențe privind colectarea, organizarea de date/informații de afaceri în vederea dezvoltării de baze de date digitale privind materiile prime/servicii/utilități necesare desfășurării proceselor de producție, produsele realizate și marketing-ul acestora.

2. Utilizarea aplicațiilor online de introducere și validare date.

3. Utilizarea aplicațiilor IT avansate, ușor accesibile, de analiză (benchmarking) date de afaceri si decizii de afaceri asistate de calculator

4. Utilizare aplicațiilor IT (incluzand proceduri avansate bazate pe inteligență artificială) de predicție/anticipare a evoluției/volatilității costurilor specifice de aprovizionare cu materii prime și a utilităților și a prețurilor asociate piețelor de desfacere, în vederea unei planificări eficiente a planurilor de aprovizionare, producție și vânzări pe piața internă și export.

In vederea stabilirii firmelor care doresc sa beneficieze de acest program avem rugamintea sa ne transmiteti cat mai repede daca sunteti interesati ca angajatii dvs. sa beneficieze de acest programe si care este numarul estimativ de participanti.