29/09/2022

Strategia UE pentru produse textile sustenabile și circulare abordează producția și consumul de textile, recunoscând, în același timp, importanța sectorului produselor textile. Ea pune în aplicare angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european, al noului plan de acțiune privind economia circulară și al strategiei industriale.

Textilele sunt parte din țesătura vieții noastre de zi cu zi – le regăsim în îmbrăcăminte și mobilier, în echipamente medicale și de protecție, în clădiri și vehicule. Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni urgente, deoarece impactul lor asupra mediului continuă să crească. În Europa, consumul de produse textile se află, în medie, pe locul patru în clasamentul factorilor care au cel mai mare impact asupra mediului și a schimbărilor climatice, după alimente, locuințe și transport. El se situează, de asemenea, pe locul al treilea în ceea ce privește consumul de apă și utilizarea terenurilor și pe locul al cincilea în raport cu utilizarea materiilor prime principale și cu nivelul de emisii de gaze cu efect de seră.

Analizând întregul ciclu de viață al produselor textile și propunând acțiuni de modificare a modului în care le producem și consumăm, strategia prezintă o nouă abordare, care integrează aceste aspecte în mod armonizat.


Strategia privind produsele textile (europa.eu)