01/04/2022

De ce este nevoie să acționăm în domeniul produselor textile?

Utilizate pentru îmbrăcăminte și mobilier, pentru echipamentele medicale și de protecție, în clădiri și pentru vehicule, produsele textile fac parte integrantă din viața noastră de fiecare zi. În Europa, consumul de produse textile se află pe locul patru în clasamentul factorilor care au cel mai mare impact asupra mediului și a schimbărilor climatice, după alimente, locuințe și mobilitate.

De asemenea, sectorul textilelor este pe locul trei între sectoarele economice cu cea mai intensă utilizare a apei și a terenurilor și pe locul cinci în ceea ce privește utilizarea materiilor prime primare și generarea de emisii de gaze cu efect de seră.

Un cetățean european aruncă în medie 11 kg de produse textile în fiecare an. La scară planetară, în fiecare secundă se aruncă la groapa de gunoi sau se incinerează echivalentul unui camion încărcat cu produse textile. Producția mondială de produse textile aproape s-a dublat în perioada 2000-2015 și se preconizează că până în 2030 consumul de îmbrăcăminte și încălțăminte va crește cu 63 %. În paralel cu această expansiune constantă, se amplifică și impactul negativ pe care aceasta îl are asupra resurselor, a apei, a consumului de energie și a climei. Necesitatea de a găsi o soluție pentru a diminua producția și consumul de produse textile este acum mai urgentă ca niciodată.

În sectorul textilelor lucrează peste 1,5 milioane de persoane în peste 160 000 de întreprinderi, sectorul având o cifră de afaceri de 162 de miliarde EUR în 2019. Alcătuit în principal din întreprinderi mici și mijlocii, ecosistemul textilelor trebuie să fie sprijinit pentru a se putea redresa după pandemia de COVID-19, pentru a-și consolida reziliența și a putea atrage într-o mai mare măsură o forță de muncă talentată și calificată. Europa a fost dintotdeauna o pepinieră de mărci inovatoare, o sursă de creativitate, de expertiză și de produse textile de calitate și ar trebui să-și păstreze acest statut.

Strategia UE pentru produse textile sustenabile și circulare prezintă o nouă abordare, care abordează aceste aspecte în mod armonizat. Strategia transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european, al Planului de acțiune privind economia circulară și al Strategiei industriale, cu scopul de a crea un sector mai ecologic, mai competitiv și mai modern, care să reziste mai bine în fața șocurilor mondiale.

Care sunt principalele acțiuni incluse în strategie?

Strategia propune acțiuni care vizează întregul ciclu de viață al produselor textile, sprijinind în același timp ecosistemul în tranziția sa verde și în cea digitală. Strategia abordează modul în care sunt proiectate și consumate produsele textile, inclusiv prin explorarea soluțiilor tehnologice durabile disponibile și a modelelor de afaceri inovatoare care pot fi utilizate.


https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_ro